09120424854
0 0 ريال

سیمان تهران

مدل : تیپ ۵
امتیاز :(1 نفر)
تومان -/ 0 به ازای هر پاکت
قیمت در تهران به همراه حمل درب پروژه
حداقل تعداد سفارش : 200
ضریب تعداد سفارش : 100
حداقل (مقدار / مبلغ) سفارش جهت برخورداری از
تخفیفات مشتری عمده : 2000 (واحد / ریال)
+ انتخاب جهت بزرگنمایی عکس

به سبب پائین بودن فاز آلومینات ( ۵ % < ) ، سیمان پرتلند نوع ۵ دارای مقاومت زیاد در برابر یون سولفات در محیط های آب و خاک می باشد. طبق آئین نامه بتن ایران ( آبا) ، در محیط های آبی سولفاتی شدید غلظت یون سولفات بیش از ۱۲۰۰ ppm و در محیط های خاکی سولفات شدید ، بیش از۵/۰ % ، وزنی خاک می باشد و لذا طبق این آئین نامه لازم است کلیه سازه های بتنی قرار گرفته در معرض آب و خاک ، با سیمان نوع ۵ ساخته شوند و در هر صورت برای محیط های سولفاتی بسیار شدید با غلظت سولفات بیش از ۲۵۰۰ ppm در آب و بیش از ۱ % در خاک حتماً از سیمان نوع ۵ استفاده گردد.

توجه : تحقیقات نشان داده است بتن سیمان نوع ۵ در برابر محیط های دارای کلر آسیب پذیر است و لذا اگر در محیط یون کلر همراه یون سولفات باشد ، کاربرد این سیمان باید با احتیاط انجام شود و آزمون های لازم قبلاً انجام پذیرد. حد مقاومت ۳ ، ۷ ، ۲۸ روزه برای این سیمان کمتر از سایر سیمان های پرتلند بوده و لذا برای سازه هایی که نیاز به مقاومتها های زیادتر باشد ، دارای محدودیت کاربرد است.

برندتهران
Mgo (%)<5
SO3 (%)<2.3 ،زمانیکه C3A<8
L.O.I<3
I.R (%)<0.75
C3A (%)<5
سطح مخصوص (بلین) cm2/gr>2800
انبساط اتوکلاو (%)<0.8
زمان گیرش اولیه (دقیقه)>45
زمان گیرش نهائی (ساعت)<6
مقاومت فشاری 3 روزه (Kg/Cm2)>85
مقاومت فشاری 7 روزه (Kg/Cm2)>150
مقاومت فشاری 28 روزه (Kg/Cm2)>270
انبساط سولفات 14 روزه<0.04
مدلتیپ 5

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :