09120424854
0 0 ريال
منشور اخلاقی

از آنجا که سرمایه انسانی مهم ترین مزیت رقابتی هر سازمانی محسوب می گردد و تحقق اهداف بلند مدت و میان مدت شرکت نیز مستلزم هم اندیشی ، عزم استراتژیک ، همدلی و همکاری همه جانبه کارکنان آن در جهت ارزش آفرینی کلیه ذی نفعان به ویژه سهامداران و مشتریان آن می باشد، لذا ما کارکنان فروشگاه الکترونیکی ساخت آنلاین تمامی سعی و تلاش خویش را در جهت انجام منشور اخلاقی ذیل به کار خواهیم بست:
ما ایمان داریم که مشتریان ما شایسته ارزش آفرینی حداکثری و سزاوار دستیابی به حداکثر سود حاصل از همکاری خود در چارچوب اصول اخلاقی و رعایت انصاف اجتماعی می باشند.
ما ایمان داریم که مشتریان ما سرمایه های واقعی شرکت می باشند و در جهت ارتقای مستمر سطح رضایت مندی مشتریان خود تلاش خواهیم کرد .
ما ایمان داریم که تأمین کنندگان مواد و مصالح ساختمانی مهمترین حلقه تامین شرکت می باشند و کسب رضایت ایشان از اصول اساسی کارکنان مجموعه می باشد.
ما ایمان داریم که وقت شناسی ، آراستگی ظاهر ، حذف تشریفات زاید و پرهیز از معطل کردن مشتریان ، رعایت اصول نفسانیت در اطلاع رسانی ، صداقت و امانت داری مهمترین وظایف ما در مقابل مشتریان است.
ما ایمان داریم که فروشگاه مجازی باید در زمینه خلق و بهره گیری از ایده ها و راهکارهای نو آورانه و طراحی خدمات و محصولات جدید در سطح استانداردهای جهانی، با هدف ارزش آفرین برای مردم و مشتریان تلاش مستمر نماید.
ما ایمان داریم که انتظارات ، توقعات ، نیاز ها و حتی شکایت های مشتریان از ما فرصتی استراتژیک جهت بالندگی و بهسازی فرآیند های درون سازمانی و ارزش آفرین بیشتر و موثرتر برای مشتریان می باشد.
ما ایمان داریم که کلیه اطلاعات مشتریان ، محرمانه بوده و حفظ و نگهداری آن ها منطبق با مقررات و قوانین جهت حفظ اعتماد مشتریان ضروری می باشد. ما ایمان داریم که ایفای نقش و مسئولیت های اجتماعی در روند انجام کلیه فعالیت ها ضروری بوده و باید به نحوی عمل نمائیم که توسعه اقتصادی پایدار را به دنبال داشته باشد.