09120424854
0 0 ريال
ثبت شکایات

مشترک گرامی؛
شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از 2 روش با ما در میان بگذارید:
 1. تماس با شماره تلفن 26709756(21)98+ واحد رسیدگی به شکایات
 2. ارسال ایمیل به آدرس shekayat@sakhtonline.com