09120424854
0 0 ريال
فیلتر با :
بر اساس قیمت


بر اساس برند فن کوئل

بر اساس ظرفیت هوادهی(CFM)

بر اساس نوع فن کوئل

فن کویل مبدل انرژی از آب به هواست که دستگاهی شامل فن دمنده هوا و کویل جهت تبادل حرارت می باشد. . فن کوئل دارای انواع مختلف سقفی، زمینی، دکوراتیو، کاستی و کانالی می باشند. وظیفه فن کوئل ها دمیدن هوای مطبوع به داخل فضای مورد نظر می باشد.با چرخش آب سرد درون کویل که از طریق چیلر تامین می شود و عبور هوا از روی این کویل سرمایشی هوای خنک تولید می شود. از طرفی گردش آب گرم درون کویل که از سمت موتورخانه و یا پکیج تامین میشود و عبور هوا از روی این کویل گرمایشی هوای گرم در زمستان تولید می شود.

فن کویل مبدل انرژی از آب به هواست که دستگاهی شامل فن دمنده هوا و کویل جهت تبادل حرارت می باشد. . فن کوئل دارای انواع مختلف سقفی، زمینی، دکوراتیو، کاستی و کانالی می باشند. وظیفه فن کوئل ها دمیدن هوای مطبوع به داخل فضای مورد نظر می باشد.با چرخش آب سرد درون کویل که از طریق چیلر تامین می شود و عبور هوا از روی این کویل سرمایشی هوای خنک تولید می شود. از طرفی گردش آب گرم درون کویل که از سمت موتورخانه و یا پکیج تامین میشود و عبور هوا از روی این کویل گرمایشی هوای گرم در زمستان تولید می شود.